od 12. 11. 2021 - 17h
do 14. 11. 2021 - 12h
Univerzita Pardubice,
Fakulta elektrotechniky a informatiky
40 hodinový hackathon zaměřený na zpracování leteckých řádů dle IATA AHM standardů
Sestavte tříčlenný tým složený ze studentů univerzity nebo můžete do svého týmu přizvat i kamarády do 25 let, kteří na univerzitě nestudují. Vždy aspoň jeden člen týmu je studentem univerzity.

V časovém limitu vyřešte zadání uceleného projektu, který v sobě zahrnuje analýzu, programování a projektové řízení. Odprezentujte svou práci před komisí a pokud uspějete a umístíte se na prvním, druhém nebo třetím místě, získáte finanční odměnu. K dispozici vám budou mentoři z našich řad, kteří s vámi budou konzultovat vaše nápady a řešení.
ceny
1. místo - 30.000 Kč
2. místo - 20.000 Kč
3. místo - 10.000 Kč
téma zadání
Naprogramovat modul pro generování a aktualizaci letových řádů dle IATA AHM standardů
týmy
tříčlenné týmy – složené z jednoho manažera a dvou programátorů
Přihlášky posílete nejpozději do 1. 11. 2021